joomulus

Accents K2 en Joomulus

En el núvol d’etiquetes K2 Joomulus fallen les URL’s ja que no reconeix els caràcters llatins, per a solucionar aquest problema hem d’editar el fitxer modules/mod_k2_joomulus/helper.php aproximadament en la línia 36 i substituir:

Códi original:

$tagcloud .= "<a href='".$tag->link."&Itemid=5' target='".$tag->target."' style='font-size:".$tag->size."%'>".$tag->tag."</a>\n ";

Substituir per:

$tagcloud .= "<a href='".utf8_encode($tag->link)."&Itemid=5' target='".$tag->target."' style='font-size:".$tag->size."%'>".$tag->tag."</a>\n ";