Fer que el scroll baixe uns píxels en un enllaç de tipus anchor

javascript

Fer que el scroll baixe uns píxels en un enllaç de tipus anchor

Quan estem creant una web onepage amb enllaços anchor i amb capçaleres de tipus sticky o fixed, ens podem trobar amb el problema que la capçalera es queda per damunt del contingut que volem que ens mostre on es troba la nostra etiqueta anchor.

Per a solucionar aquest problema simplement podem afegir el següent codi javascript modificant les píxels d’alt que té la nostra capçalera (en aquest cas l’hem baixat -100px):

function offsetAnchor() {
  if(location.hash.length !== 0) {
    window.scrollTo(window.scrollX, window.scrollY - 100);
  }
}
window.addEventListener("hashchange", offsetAnchor);
window.setTimeout(offsetAnchor, 1);