L’equivalent al print_r de PHP en Javascript

javascript

L’equivalent al print_r de PHP en Javascript

Sempre que estic treballant amb javascript i json tinc el mateix problema … Com puc fer el meravellós print_r del PHP per veure tota l’estructura de l’objecte que estic intentant llegir?

Doncs bé ací vos deixe aquesta meravellosa funció que us servirà de molt …

        
function print_r(arr,level) {
 var dumped_text = "";
 if(!level) level = 0;
 var level_padding = "";
 for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "  ";
  if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects 
   for(var item in arr) {
    var value = arr[item];
    if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
     dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
     dumped_text += print_r(value,level+1);
    } else {
     dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
    }
   }
  } else { //Stings/Chars/Numbers etc.
  dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
 }
 return dumped_text;
 }