E-commerce SEO

ecommerce-seo

Al realitzar un projecte de comerç electrònic, cal tenir en compte el SEO durant el desenvolupament d’aquest, tant per part del desenvolupador com per part de l’usuari que va a encarregar-se de la gestió del contingut del web. En aquest article vull reunir diferents aspectes bàsics a tenir en compte per al SEO a l’e-commerce:

 • Evita contingut duplicat.
 • Contingut original i de qualitat. Més contingut no significa més trànsit.
 • Categoritza els productes adequadament segons criteris de cerca i utilitza noms de categories per les que et van a trobar en les recerques.
 • Utilitza les paraules clau en la descripció dels productes.
 • Respon a les següents preguntes a l’hora de realitzar els textos dels productes:
  • Què aportarà el producte al consumidor?
  • A qui va dirigit el producte?
  • Per a quin ús és idoni al producte?
 • Estructura correctament el contingut utilitzant headers (h1, h2 …) per als títols i subtítols.
 • Evitar males pràctiques de SEO:
  • Ús excessiu de paraules clau.
  • Contingut duplicat.
  • Manca de contingut únic de qualitat.
  • Enllaços de mala qualitat que apunten a la nostra pàgina web.
  • Text ocult.
 • Analitzar la competència.
 • Millorar la velocitat de càrrega de la web.
 • Linkbuilding: enllaços a la teva web des d’altres pàgines del sector, blocs, xarxes socials …
 • Web responsive: Que la web s’adapti a tots els dispositius (tablets, smartphones …).
 • Donar-se d’alta a Google Places i posicionar a la teva zona.
 • Que la web aquest allotjada en un servidor del país on es va a vendre el producte.
 • Crear Sitemaps i enlzarlo amb Google Webmaster Tools.

Ferramentes per al SEO:

Normalment en els projectes e-commerce que realitzem a Doowebs utilitzem un CMS (Prestashop, Magento, Joomal!, WordPress …). Els CMS actuals estan preparats per realitzar l’optimització SEO On Page.

Llamar a Doowebs Teléfono de Doowebs 653836347