ecommerce-seo

E-commerce SEO

Al realitzar un projecte de comerç electrònic, cal tenir en compte el SEO durant el desenvolupament d’aquest, tant per part del desenvolupador com per part de l’usuari que va a encarregar-se de la gestió del contingut del web. En aquest article vull reunir diferents aspectes bàsics a tenir en compte per al SEO a l’e-commerce:

 • Evita contingut duplicat.
 • Contingut original i de qualitat. Més contingut no significa més trànsit.
 • Categoritza els productes adequadament segons criteris de cerca i utilitza noms de categories per les que et van a trobar en les recerques.
 • Utilitza les paraules clau en la descripció dels productes.
 • Respon a les següents preguntes a l’hora de realitzar els textos dels productes:
  • Què aportarà el producte al consumidor?
  • A qui va dirigit el producte?
  • Per a quin ús és idoni al producte?
 • Estructura correctament el contingut utilitzant headers (h1, h2 …) per als títols i subtítols.
 • Evitar males pràctiques de SEO:
  • Ús excessiu de paraules clau.
  • Contingut duplicat.
  • Manca de contingut únic de qualitat.
  • Enllaços de mala qualitat que apunten a la nostra pàgina web.
  • Text ocult.
 • Analitzar la competència.
 • Millorar la velocitat de càrrega de la web.
 • Linkbuilding: enllaços a la teva web des d’altres pàgines del sector, blocs, xarxes socials …
 • Web responsive: Que la web s’adapti a tots els dispositius (tablets, smartphones …).
 • Donar-se d’alta a Google Places i posicionar a la teva zona.
 • Que la web aquest allotjada en un servidor del país on es va a vendre el producte.
 • Crear Sitemaps i enlzarlo amb Google Webmaster Tools.

Ferramentes per al SEO:

Normalment en els projectes e-commerce que realitzem a Doowebs utilitzem un CMS (Prestashop, Magento, Joomal!, WordPress …). Els CMS actuals estan preparats per realitzar l’optimització SEO On Page.