url

Mostrar la nostra web sempre amb WWW

Bé hi ha vegades que instal·lem gestors de continguts, botigues virtuals i de sobte ens adonem que sempre ens carrega la URL sense www sinó que per exemple ens carrega https://www.doowebs.com i volem que ens mostri la url https://www.doowebs.com

Doncs bé simplement hem de crear un fitxer sinó el tenim .htaccess a l’arrel de la nostra sistema de fitxers i si el tenim afegim aquestes simples línies al principi.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^doowebs\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.doowebs.com/$1 [R=301,QSA,L]