joomla-seo

Optimització SEO amb Joomla 1.5

Abans de començar a optimitzar el nostre Joomla per a una millor indexació per part de Google, primer haurem de crear-nos un compte a Gmail.

Enllaç amb Google Analytics:

Per poder seguir les estadístiques del teu joomla de Google Analytics només cal registrar un compte a google analytics i instal lar dues extensions. Per registrar un compte pots anar a http://www.google.com/analytics/ i crear un nou compte i registrar el teu domini. En fer-ho i genera un codi de seguiment del tipus: UA-XXXXXXXX-X que serà el que necessitis introduir en el Tracking Module.

Un cop registrat instal lem el mòdul Google Analytics Tracking Module que serveix perquè es faci el seguiment de totes les pàgines del teu Joomla! i el configurem amb el nostre codi de seguiment.

Enllaç amb Google Webmaster Tools:

Accedir a Google Webmaster Tools i afegir el nostre lloc. En afegir un lloc se’ns facilitarà un codi del tipus UA-XXXXXX.

Instal.lem a Joomla! el plugin Google Verify i el configurem amb el nostre codi de Webmaster Tools.

Instal·lar el component Xmap 1.2.7 i configurar amb les opcions del nostre menú que volem que estiguin en el sitemap.

Un cop tenim el component configurat, en preferències copiem l’URL del nostre sitemap i la enganxem a Google Webmaster tools, perquè Google indexi els enllaços de la nostra web.

URL’s amigables

Instal·lar Artio JoomSEF per a la gestió d’URL’s amigables. Un cop instal·lat perquè funcioni correctament hem d’activar les URL’s amigables, aquesta opció es troba en la configuració de Joomla!. Seguidament accedim a la configuració del component Artio JomSEF i l’activem.

Cal tenir en compte que el component Artio JoomSEF té extensions per a diferents components, hi ha algunes que podem baixar directament des de l’opció Manage Extension com també podem actualitzar el component.

Si algun component ens dóna problemes amb les URL’s amigables o no disposem de la extenion per JoomSEF, la millor opció és inhabilitar les URL’s amigables per a aquest component. Artio JoomSEF ens permet activar o desactivar les URL’s amigables a cada component, per realitzar aquestes accions ho podem fer des Manage Extensions i accedim a la configuració dels paràmetres d’aquest component en JoomSEF, allà veurem el paràmetre “Handling” si activem l’opció ” Don’t SEF “, inhabilitem les URL’s amigables per a aquest component.

Ara a esperar uns dies a veure els resultats a Google. No hi ha cap formula màgica, però us asseguro que això ajuda.