joomla k2

Solució al duplicat d’imatges en K2

He detectat que en la versió 2.6.6 de K2 a Joomla! 2.5, en ampliar la imatge principal d’un article ix duplicada al lightbox, per solucionar aquest problema he afegit al CSS el següent codi:

#sbox-content.sbox-content-image{
overflow: hidden;
}