DooBlockPatterns: el nostre plugin per a Patrons de Blocs de Gutenberg

DooBlockPatterns: el nostre plugin per a Patrons de Blocs de Gutenberg

Els patrons de blocs són una col·lecció de blocs predefinits que pots inserir en entrades i pàgines per a després personalitzar-los amb el teu propi contingut. Usar un patró de bloc et permet reduir el temps que dediques a crear contingut per al teu lloc. A més, és una bona manera d’aprendre a combinar diferents blocs i aconseguir efectes més interessants. Els patrons de blocs poden ser molt simples o poden fins i tot abastar tot el contingut d’una pàgina.

Inserir un patró de blocs en una pàgina

patrons

Per a inserir un patró de blocs fes clic en la icona + per a afegir un nou bloc i selecciona la pestanya Patrons i selecciona el patró que es vulga inserir i s’introduirà en el lloc on estava el cursor.

Una vegada que s’haja inserit el patró, aquest es pot editar com qualsevol bloc, fins i tot canviar les seues propietats.

Existeix una gran varietat de patrons que es poden buscar amb el botó explorar. A més, la comunitat de WordPress continua creant patrons que al costat de diversos plugins poden ser integrats en el teu WordPress.

Crear patrons propis

Per a crear patrons de blocs i tindre’ls disponible en la nostra instal·lació de WordPress, podem realitzar-ho registrant els patrons mitjançant codi.

Els detalls per a registrar patrons els trobaràs en la documentació que descriu la funció register_block_pattern, que admet els següents paràmetres:

  • title (requerit): títol del patró.
  • content (requerit): contingut del patró.
  • description: text ocult visualment usat per a descriure el patró en l’editor. La descripció és opcional, però es recomana quan el títol no descriu completament el que fa el patró.
  • categories: una sèrie de categories de patrons utilitzades per a agrupar els patrons de blocs. Els patrons de blocs poden mostrar-se en múltiples categories. Les categories es poden registrar amb la funció register_block_pattern_category.
  • keywords: conjunt d’àlies o paraules clau que ajuden els usuaris a buscar el patró.
  • viewportWidth: nombre enter que especifica l’ample del patró en l’editor.

Per a això és necessari accedir al codi de WordPress, la qual cosa, per a molts, és incòmode i donada la tendència de WordPress al Full Site Editing, es requereix un altre sistema per a afegir patrons personalitzats a les necessitats dels editors.

Una altra forma per a crear patrons és utilitzar un plugin de creació de patrons de blocs. En el repositori de WordPress existeixen diversos plugins per a realitzar aquesta labor.

Crear patrons utilitzant el plugin DooBlockPatterns

En aquest article et proposem utilitzar el plugin DooBlockPatterns. Aquest plugin es pot descarregar i instal·lar, és gratuït. Una vegada instal·lat, apareixerà en la barra lateral el menú en el qual podem afegir patrons de bloc, categoritzar-los i indicar paraules clau que ens permetran la cerca durant l’edició. L’eliminació de patrons, la seua modificació o desinstal·lació del plugin no afecta els blocs creats amb els patrons, ja que una vegada inserit el patró, aquest no està vinculat al patró origen.

En els Ajustos d’aquest plugin podem indicar-li si les dades generades s’eliminaran en desinstal·lar el plugin.

Vegem un exemple: podem crear un patró molt simple que es cride Secció de contingut, que constarà d’encapçalats i seccions de contingut agrupades:

DooBlockPatterns: el nostre plugin per a Patrons de Blocs de Gutenberg

Amb els següents ajustos:

DooBlockPatterns: el nostre plugin per a Patrons de Blocs de Gutenberg

Aquest patró ja es pot utilitzar en el editor de blocs.

DooBlockPatterns: el nostre plugin per a Patrons de Blocs de Gutenberg

Descagar plugin DooBlockPatterns

Descarregar-te el plugin DooBlockPatterns. Només has de descarregar-ho, afegir-ho (pujar-ho) al teu WordPress en l’apartat de Plugins i activar-lo.