prestashop

Pantalla en blanc en Prestashop

Quan ens trobem que de sobte un dia a l’entrar l’administrador de Prestashop ens dóna una foto de pantalla en blanc i no ens deixa fer res més és possible que sigui un problema d’espai. El primer que hem de fer és comprovar si ens està donant algun error. Per això modifiquem el fitxer defines.inc.php i canviem la línia:

define(‘_ PS_MODE_DEV_’, true);

Actualitzem la pantalla de l’administrador de Prestashop i veiem si dóna algun errror . En el nostre cas :

Prestashop tools/Smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php on line 44

Si tot i netejar la memòria cau del Smarty segueix donant el mateix error , pot ser un problema d’espai en disc. Alliberem espai en disc i intentem tornar a carregar la pàgina del Administrador i problema solucionat.