Quins tipus de pàgines web existeixen?

Quins tipus de pàgines web existeixen?

Actualment, internet és el lloc més gran de producció i distribució d’informació digital, de qualsevol índole i sota qualsevol format. I la seua estructura es basa en la interconnexió de pàgines web amb característiques diferents, quant a la temàtica que aborden, l’estructura que mostren o la plataforma que usen.

Quan estàs en el procés de creació d’una web és de vital importància conéixer cadascuna d’aquestes característiques. T’ajudarà a reconéixer quins tipus de pàgines web existeixen i, en conseqüència, podràs, sàviament, seleccionar la que millor s’emmotle als objectius que desitges aconseguir i al teu públic objectiu.

Què és una pàgina web

Una pàgina web és el document digital que pot contindre text, vídeo, imatges, so, enllaços… que es troba publicat en la World Wide Web (WWW) i al qual es pot accedir a través dels navegadors web.

Cada pàgina presenta un tipus de format, una estructura i un contingut sobre un determinat tema. Representa un mitjà per a la comunicació de coneixements, idees, publicitat, notícies i qualsevol altre tipus d’informació i, alhora, constitueix una targeta de presentació per a la persona, empresa o organització que la crea.   

Tipus de pàgines web segons la seua construcció

Principalment, els tipus de pàgines web es classifiquen segons l’estructura o construcció que mostra el seu contingut, com a estàtiques o dinàmiques.

Pàgina web estàtica

Les pàgines web estàtiques són bàsicament informatives i constitueixen una opció econòmica per a tindre presència en internet. Entre les seues característiques estan:

 • La informació que mostren és permanent, és a dir, tenen un contingut fix.
 • No ofereixen a l’usuari la possibilitat d’interactuar, així que aquest només pot llegir el contingut.
 • Per al seu desenvolupament no es necessita molt temps ni enormes coneixements.
 • La seua informació es troba en un servidor.

Pàgina web dinàmica

Són pàgines d’informació, però amb una certa interacció amb els usuaris. Els seus principals característiques són:

 • Els usuaris poden modificar el contingut, així l’aspecte, mitjançant imatges, text o vídeos.
 • Per a la seua creació es necessita major temps i coneixement.
 • El seu desenvolupament comporta major cost econòmic.
 • Utilitza una base de dades. Allí es guarda el registre de cada usuari.

Tipus de pàgines web segons la seua funció

Els tipus de pàgines web segons la temàtica també poden agrupar-se segons l’objectiu o funció que tinga la pàgina:

 • Blog. Ací es publiquen post de manera contínua i d’una determinada temàtica, amb textos i recursos multimèdia. És usual que ho administre una persona, el bloguer.
 • Corporatives. Tenen com a objectiu fer que una marca tinga presència en internet. Generalment conté informació sobre l’empresa i els seus productes.  
 • Educatives. Aquestes pàgines ofereixen formació en línia als usuaris, a través de cursos, seminaris o altres recursos.
 • Governamentals. Informen els ciutadans sobre objectius, processos i tràmits de les institucions de l’administració pública.
 • Botigues en línia. Són els tipus de pàgines web en les quals es comercialitzen productes/serveis d’una marca. Permeten realitzar la comanda i es connecten a pàgines de pagament. Els e-commerce es creen mitjançant diverses plataformes.
 • Catàlegs. Són pàgines que contenen informació detallada i classificada dels productes/serveis d’una marca. Però no ofereixen el servei de compra.
 • Fòrums. Tracten temàtiques concretes i permeten que l’usuari compartisca la seua opinió, o la informació que posseeix, amb la comunitat.
 • Descàrrega. Engloba els tipus de pàgines web que ofereixen als usuaris la possibilitat de descarregar documents, programari, aplicacions o altres eines.
 • Cercadors. Permeten que l’usuari realitze consultes i, després, visualitze un llistat amb les pàgines millor posicionades en internet, associades a aquesta cerca.
 • Xarxes socials. Permeten crear un perfil personal per a interactuar amb altres usuaris per mitjà de missatges, xats privats o publicacions amb contingut multimèdia. Serveixen per a:
 • Crear amistats.
 • Acostar-se als clients.
 • Incrementar l’audiència.
 • Wikis. Són pàgines digitals que permeten als usuaris tant la seua creació com la modificació del contingut, sempre des del mateix navegador.
 • Landing pages. També anomenades pàgines d’aterratge, tenen com a objectiu l’aconseguir algun tipus de conversió, com una subscripció o una venda. S’accedeix a elles en prémer una imatge, un anunci o un enllaç.
 • Streaming. Ofereixen a l’usuari contingut multimèdia, com a sèries o pel·lícules.
 • Jocs. Contenen jocs en línia, de manera gratuïta o de pagament.
 • Notícies i informació. Tenen com a objectiu entregar als usuaris les notícies recents i informació actual sobre temàtiques diverses. També permeten que el lector emeta la seua opinió.
 • Serveis. Són els tipus de pàgines web creades per a publicitar els serveis d’agències o professionals, amb la finalitat de captar clients.

Tipus de pàgines web segons la seua tecnologia

Els tipus de pàgines web poden agrupar-se d’acord amb el llenguatge de programació que empren. Per exemple, són molt utilitzats en diversos tipus de pàgina web:

 • JavaScript. Té la capacitat de fer intercanvi de dades amb el servidor. És utilitzat per a implementar característiques interactives a les pàgines web, com:
  • Jocs.
  • Animacions.
  • Esdeveniments. Per exemple, en introduir dades en formularis o pressionar botons.
 • PHP. Molt utilitzat en el tipus de pàgines web dinàmiques que necessiten tindre interacció amb la base de dades. Es troba en:
  • Aplicacions. Exemple, per a incrementar la velocitat de càrrega, tal com ho usa Facebook. 
  • WordPress. Per a crear els plugins que faciliten la personalització de funcions i mantenir actualitzada la pàgina. 
  • Pàgines de comerços electrònics.
 • Java. És un llenguatge molt senzill. Encara que no va ser creat originalment per al desenvolupament web, actualment es troba entre els més utilitzats. A més de poder executar-se en tota mena de maquinari i ser molt segur, s’utilitza per a la creació de:
  • Pàgines web dinàmiques.
  • Fulls de càlcul.
  • Aplicacions mòbils.
  • Eines d’aprenentatge.

També estan altres llenguatges molt utilitzats, com:

 • Python.
 • Ruby.
 • Go.
 • C.
 • C#.
 • C++, entre altres

Els tipus de pàgines web que existeixen són diversos. Cadascuna compta amb funcions o característiques pròpies que la fan indicada per a una certa acció o objectiu en particular.

Abans de crear la teua pàgina digital deus analitzar i determinar el concepte, saber exactament què necessites i cap a on et dirigeixes en internet. En cas contrari, és probable que, després de creada, hages de fer canvis.

Una bona opció és comptar amb l’assessoria i assistència de professionals en programació i disseny web. En Doowebs podem ajudar-te, som un equip especialitzat en el desenvolupament web i en el posicionament. Sabem com projectar la imatge de la teua empresa.