linux

Canviar permisos i propietaris de manera recursiva en Linux

Quan et passes mitja vida laboral instal·lant Joomla, WordPress i altres programaris lliures en diferents servidors, sempre acabes liat amb el tema dels permisos. Que no puc pujar fitxers a certa carpeta, que si amb Plesk no puc canviar el propietari, que no puc fer-ho recursivament, que si he de fer-ho a nivell FTP … Quan tens la sort de tenir el servidor a prop o pots entrar per SSH remotament, el tema canvia. Ací teniu alguns comandaments que sempre són útils en UNIX.


Canviar permisos en fitxers i directoris recursivament:

find . -type f -exec chmod 644 {} \ ;

find . -type d -exec chmod 755 {} \ ;

Canviar usuaris i grups recursivament:

chown -R apache:www .