windows-rt

Falla la reparació automàtica i el reset en Windows RT

Si en iniciar la nostra tablet amb Windows RT no funciona la reparació automàtica, ni pots reiniciar la tablet. Ens apareixerà elsegüent mesaje: Automatic Repair could’t repair your PC. Log File: c:\windows\system32\logfiles\SRT\ SrtTrail.txt


La solució per reiniciar la tablet és la següent:

1 – Obrir la finestra de comandaments “Command Prompt” iescriure: chkdsk c: / r / f

2 – Anar a c:\ i canviar el nom la carpeta del Windows perWindows.old, escriure: ren windows windows.old

3 – Apagar i tornar a encendre la tablet

AVÍS: En realitzar aquest procés perdrem totes les dades emmagatzemades a la tablet.