javascript

L’equivalent al print_r de PHP en Javascript

Sempre que estic treballant amb javascript i json tinc el mateix problema … Com puc fer el meravellós print_r del PHP per veure tota l’estructura de l’objecte que estic intentant llegir?

Doncs bé ací vos deixe aquesta meravellosa funció que us servirà de molt …


function print_r(arr,level) {
var dumped_text = "";
if(!level) level = 0;
var level_padding = "";
for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += " ";
if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects
for(var item in arr) {
var value = arr[item];
if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
dumped_text += print_r(value,level+1);
} else {
dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
}
}
} else { //Stings/Chars/Numbers etc.
dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
}
return dumped_text;
}