Optimització-taxa-de-conversió

Què és el CRO i com pot augmentar les vendes online

Si et dediques al màrqueting digital o tens un projecte online entre mans, probablement hagis sentit a parlar mil vegades del CRO, un concepte que ha esdevingut una de les claus per augmentar els ingressos de les eCommerce i altres tipus de web.

Però… Sabries dir què és?

El CRO (Conversion Rate Optimization) és un conjunt de tècniques dissenyades per millorar el rendiment d’un lloc web i, concretament, incrementar la taxa de conversió. Aquestes tècniques comprenen des de l’anàlisi de la web fins a una gestió contínua orientada a millorar la ràtio de conversió.

Les estratègies de CRO solen respondre a processos iteratius. És a dir: es plantegen diferents fases que s’han d’anar complint de manera ordenada per, un cop finalitzada la darrera, tornar a la fase inicial.

El procés s’ha de repetir totes les vegades que calgui per a optimitzar la taxa de conversió, ja que normalment aquest indicador presenta un gran marge de millora.

Però…

Què no és CRO?

És important distingir el CRO d’altres conceptes amb què es confon habitualment:

 • No és una mètrica o un KPI que mesuri la ràtio de conversió. Encara que el CRO l’ha de tenir en compte, també inclou altres mètriques com la taxa de rebot o la velocitat de càrrega.
 • No és un conjunt de tipus teòrics per incrementar la taxa de conversió, sinó que implica l’anàlisi de les tendències de l’usuari, el coneixement en profunditat de la web, l’execució de determinades accions… I per descomptat una anàlisi final.
 • No és usabilitat. Estan estretament relacionats, ja que sense una interfície intuïtiva, clara, senzilla i correctament estructurada, no es pot esperar una taxa de conversió elevada. Però això no vol dir que siguin sinònims, simplement, que el CRO necessita la usabilitat i viceversa.
 • I tampoc són accions tan simples i aïllades com eliminar un camp d’un formulari, fer un test A/B entre dos landing pages, fer mapes de color o afegir un CTA. Aquests sí que podrien ser, però, accions concretes dins d’una estratègia de CRO.

Ara sí que sí… Vegem de què es compon un projecte d’aquesta mena.

Fases d’una estratègia de CRO

Hi ha moltes maneres de plantejar i desenvolupar una estratègia de CRO. De fet, cada projecte digital ha de basar-se en les característiques del web i els objectius que persegueix per definir la seva pròpia estratègia. Però en general, et recomanem seguir les fases següents

 1. Anàlisi del lloc web. És important estudiar els punts forts i els possibles errors que afecten el funcionament i disseny de la web. Primer, a nivell quantitatiu, analitzant mètriques com la taxa de rebot, les sessions, el temps d’estada… I després qualitatiu per conèixer el comportament de l’usuari. En aquest sentit, es poden utilitzar tècniques com els mapes de calor, enquestes o fins i tot enregistraments de sessions.

 2. Definir objectius. D’acord amb la informació recollida i analitzada a la fase anterior, haurem de determinar quins són els objectius actuals de la web.

 3. Plantejar una hipòtesi. Si bé a la primera fase haurem determinat el problema fonamental de la web (per exemple, una alta taxa de rebot), ara és el moment de definir la hipòtesi. Por ejemplo: La alta tasa de rebote de la web se debe a que no estamos trabajando las keywords indicadas y, por tanto, el usuario no encuentra lo que espera, provocando así su abandono prematuro. Es pot plantejar una o diverses hipòtesis, segons tots els canvis que es vulguin abordar.

 4. Testeig dhipòtesis Aquí arribem al punt clau de lestratègia de CRO. Per confirmar o refutar la (o les) tesis plantejades a la fase anterior, és important realitzar una sèrie de tests. En aquest sentit, cal fer el pla de test(quines eines s’utilitzaran, com s’executarà, el timming…), executar-lo i analitzar-ne els resultats.

 5. Cerca de solucions. Arriba el moment de prendre decisions sobre la base dels resultats dels tests i realitzar els canvis pertinents a la web.

 6. Anàlisi dels resultats després de la modificació. Un cop realitzades les millores, és important estudiar l’evolució del lloc web per comprovar que anem en bon camí. Hem aconseguit incrementar la taxa de conversió?

 7. Establir un cicle de millora continua. Com ja hem comentat, les tècniques de CRO són ​​de caràcter iteratiu, fet que implica la creació d’un cicle amb contínues accions de millora per potenciar el funcionament del lloc web. Un cop concloses les sis fases anteriors, arriba el moment deposar en marxa un circuit continu que permeti continuar identificant errors o aspectes a millorar. I, per tant, tornem a la fase 1.

Posar en pràctica una estratègia cíclica de CRO pot semblar una mica complicat i costós al principi. No obstant això, és una de les maneres més eficaces de mantenir viu un lloc web per millorar la taxa de conversió i, per tant, incrementar els seus ingressos.

A Doowebs tenim els millors especialistes a l’hora de potenciar botigues en línia i un altre tipus de projectes a Internet.

Vols un pressupost sense cap compromís? Posa’t en contacte amb nosaltres!