Què és una pàgina web estàtica vs. una dinàmica?

Què és una pàgina web estàtica vs. una dinàmica?

En l’actualitat és fonamental, ja siga com a marca, com a empresa o com a professional, comptar amb una pàgina web pròpia. És l’única manera de tindre una presència real en internet i la millor manera d’arribar a aqueixos clients potencials.

Els tipus de pàgines web són diversos, però has de triar un segons el propòsit que tingues o tinga el teu negoci. Encara que si tenim en compte només l’estructura de la pàgina, has de triar entre dues opcions: la pàgina web estàtica o la pàgina web dinàmica.

Què és una pàgina web estàtica

Per a seleccionar l’estructura que millor s’adapte al que busques projectar en internet, és essencial conéixer què és una pàgina web estàtica i una dinàmica. Cadascuna presenta llenguatges, costos, velocitats de càrrega i funcionalitats completament diferents.

Una pàgina estàtica, també coneguda com a plana, és el portal web que mostra contingut permanent, fix, que no s’actualitza. Allí l’usuari es troba limitat a llegir o obtenir informació, sense possibilitat d’interacció.

Les pàgines web estàtiques poden desenvolupar-se aplicant coneixements bàsics d’algun llenguatge de programació. Sent el més comú el HTML, que és un codi senzill. A més, s’utilitza una fulla d’estil simple, per exemple, el bloc de notes.

Entre les pàgines estàtiques es troben les de:

 • Presentació d’empreses.
 • Presentació de productes.
 • Currículums digitals.
 • Portafolios.

Què és una pàgina web dinàmica

A diferència de les estàtiques, les pàgines dinàmiques són les que contenen unes certes funcionalitats per a oferir interactivitat amb l’usuari. Poden ser creades per CMS, aplicacions externes que atorguen la possibilitat d’incloure temes i instal·lar plugins per a ampliar les eines d’interacció amb qui navegue.

Hui dia, pràcticament totes les pàgines en internet són de naturalesa dinàmica. Aparentment, pots crear pàgines web estàtiques mitjançant CMS, com WordPress, però només amb el fet d’utilitzar aquest tipus d’aplicació la pàgina cau en la definició de dinàmica.  

Sota el concepte de dinàmiques es troben les pàgines de:

 • Botigues en línia.
 • Enquestes.
 • Fòrums.
 • Atenció al client.
 • Notícies.

Diferències de pàgina web estàtica i dinàmica

Les diferències que existeixen entre una pàgina web estàtica i una dinàmica poden veure’s clarament a través del llistat de les característiques favorables o desfavorables que posseeixen cadascuna.

Característiques d’una pàgina estàtica

Una pàgina web estàtica per a tu o per a la teua empresa presenta les següents característiques:

 1. Són de ràpida construcció web. Per ser pàgines bàsiques i senzilles, poden ser creades ràpidament. Per descomptat, utilitzant com a mínim, els coneixements bàsics de la programació.
 2. Compten amb major seguretat. Les pàgines estàtiques no contenen scripts i, com també posseeixen un codi reduït, són més difícils per als atacs cibernètics.
 3. Ofereixen major velocitat de càrrega. Això es deu al fet que les pàgines estàtiques usen menys codis HTML.
 4. Aconsegueixen posicionar-se millor. Perquè Google atorga un posicionament més privilegiat a les pàgines de càrrega ràpida i construcció senzilla (menys codis).
 5. Limiten el disseny a textos i imatges, pel fet que no utilitzen elements per a afegir funcionalitats.
 6. Compliquen el procés d’actualització. Per a canviar o actualitzar el disseny web es requereix major coneixement en el llenguatge utilitzat, normalment l’HTML.
 7. Desconeixen les accions de l’usuari. Són pàgines la fi de les quals no és el d’emmagatzemar dades de l’usuari, fet que dificulta el seu ús per a les estratègies de màrqueting. Encara que se li pot incloure l’eina Analytics.

Característiques d’una pàgina dinàmica

Les característiques que identifiquen a les pàgines web dinàmiques són les següents:

 1. Comporten major temps de dedicació. Per la seua naturalesa interactiva, contenen diversos apartats que han de configurar-se. Així que és necessari major temps per a crear-los i per a actualitzar-los. Per descomptat, si utilitzes un CMS, tot és més fàcil i el temps s’acurta.
 2. Són més vulnerables a atacs cibernètics. En ser utilitzats per major quantitat de persones, també poden ser el blanc d’atacs malintencionats. Però això se soluciona afegint protecció.
 3. Ofereixen il·limitades funcionalitats i possibilitats de disseny. Aquest tipus de pàgines tenen codis més complexos que l’HTML, compten amb aplicacions i poden afegir-los plugins per a ampliar les funcionalitats i personalitzar el disseny.
 4. Faciliten el procés de creació i d’actualització. Gràcies a l’ús de CMS, com PrestaShop o WordPress, és fàcil tant dissenyar com actualitzar les pàgines dinàmiques, sobretot si posseeixes pocs coneixements en programació.
 5. Ofereixen interacció amb els usuaris. Les pàgines dinàmiques tenen opció d’adaptar el teu contingut o els serveis que ofereixes d’acord amb el tipus d’usuari. Per això són excel·lents per a implementar accions personalitzades i elevar les vendes.
 6. Generen major cost inicial. Sobretot perquè les pàgines dinàmiques tenen una base de dades pròpia i necessiten un espai d’emmagatzematge major. Encara que l’ús d’un CMS pot disminuir notablement aqueix cost.

Quin tipus de pàgina triar: estàtica o dinàmica

El conéixer què és una pàgina web estàtica i una dinàmica et dona les eines necessàries per a saber identificar quina d’elles s’emmotla més al que desitges crear.

Amb les característiques mostrades queda plenament evidenciada la gran diferència d’una pàgina web estàtica i una dinàmica. Així pots seleccionar l’opció correcta per al projecte web que tens al cap, per al que vulgues entregar a l’usuari i per a la disponibilitat de temps o diners que posseïsques.

Per exemple, si necessites una pàgina web només per a presentar la teua empresa, sense executar canvis, pots triar una pàgina estàtica. Però si tens projectat obrir una botiga en línia, en la qual s’actualitzen preus, productes i, a més, vols oferir una canal de pagament, llavors deus seleccionar una pàgina completament dinàmica.

Una altra opció és crear una pàgina mixta, deixar estàtica la part de la teua pàgina que no requerisca oferir interactivitat i fer dinàmiques les parts que requerisquen oferir funcionalitats al navegador.

Per a prendre la millor decisió i crear una pàgina que s’adapte a les teues necessitats pots contactar-nos. En Doowebs, som una empresa especialitzada en el disseny i desenvolupament web a València, en el registre d’hosting i dominis i en els serveis de màrqueting digital i posicionament SEU.