Com triar la plantilla de WordPress indicada

Com triar la plantilla de WordPress indicada

WordPress és un programari per a la creació i gestió de plataformes web de qualsevol tipus, corporatives, personals, professionals i, fins per a botigues en línia o ecommerce. I entre les primeres tasques que s’ha de realitzar, després de la seua instal·lació, està donar-li un disseny propi a aquesta web.

Però… Com atorgar-li la millor imatge a la pàgina. Bé, per a això cal seleccionar el tema i la plantilla més adequada que aportarà al lloc l’aspecte desitjat i més atraient per als lectors.

Clar, l’elecció sempre has de fer-la amb cura, perquè no es tracta d’una cosa trivial. És una selecció que hauràs de realitzar tenint en compte alguns criteris importants.

Què és una plantilla de WordPress

En molts sistemes de gestió de continguts CMS, la plantilla és l’estructura o disseny general de la web que es desitja crear. Però dins dels termes propis de WordPress, la plantilla és l’estructura de disseny que afectarà només l’aparença d’una pàgina dins del lloc web, no de tot el portal.

Així que, en WordPress, la plantilla és un tipus de disseny opcional dins d’un tema. Realment, aquest CMS només presenta l’opció de plantilles dins d’alguns temes.

Quan et trobes treballant en algun tema, podràs aconseguir l’opció de plantilla en la columna dreta d’ajustos. A més, també existeix la possibilitat de crear plantilles completament personalitzades i, després, assignar-les a les pàgines o entrades que es desitgen.

Llavors, les plantilles de WordPress controlen la imatge, el com es veu la pàgina o entrada web que s’està construint i personalitzant. Per això és essencial conéixer com triar la plantilla de WordPress. I és ací on l’ús del lloc resulta un important factor.

L’ús de lloc web

Els usos dels llocs web poden resultar diversos. I quan es parla de l’ús es fa referència tant a la mateixa web com a les diferents seccions que poden integrar-la. Per exemple, existeixen pàgines que presenten una secció per a la venda, una altra per a mostrar vídeos i una altra per a donar informació o rebre opinions.

Depenent del projectat pel propietari de la pàgina, a cadascuna d’aquestes seccions poden assignar-se-li formats i dissenys que les diferencien els uns dels altres i, a més, que faciliten l’ús per part dels visitants, seguidors o compradors.

Per això, el primer que s’ha de fer en crear una pàgina web és definir:

  • L’ús principal del lloc web.
  • Els usos secundaris del portal.
  • Les seccions independents o vinculades que han de sorgir d’acord amb els usos secundaris.
  • El perfil de l’usuari o lector de la pàgina web i de cadascuna de les seccions.

Prenent en consideració cadascun d’aquests punts es pot tindre una organització més clara de la web que està naixent. És la millor manera de passar a seleccionar els formats o estils més adequats per a aquesta lloc web, és a dir, de passar a com triar la plantilla de WordPress.

Com triar una plantilla per a WordPress

Les plantilles i temes que pots triar en WordPress so realment molt variats, presenten característiques, dissenys i formats diferents. Per això, a continuació, s’enumeren els principals criteris que has de tindre en compte per a donar-li la millor imatge al teu lloc web.

El pressupost i la capacitat de personalització

Existeixen temes gratuïts i altres de pagament. De seleccionar temes gratuïts és recomanable que sàpies explotar totes les seues capacitats de personalització, perquè seria l’única forma que la teua pàgina es distingisca.

En cas d’utilitzar algun de pagament has de cerciorar-te que oferisca funcions per a aconseguir una excel·lent personalització de cadascun dels elements que componen la web i que faran que es diferencie de la resta. Per descomptat, sempre cuida que no alentisca la pàgina i que s’adapte als dispositius mòbils.

Les funcions SEO

Sempre és recomanable que tries temes que ofereixen funcions per a ajudar en la optimització del posicionament del teu lloc web. Per a això, és essencial que el tema seleccionat es trobe dins dels paràmetres que exigeix Google o un altre cercador.

Sens dubte és la millor manera de donar-li visibilitat a la pàgina web per part dels cercadors. Clar, sempre ha d’anar a l’una amb el desenvolupament total d’aquesta web.

Les actualitzacions i el suport

Abans de triar el tema has de revisar que, els qui el desenvolupen, oferisquen actualitzacions i assistència tècnica. Perquè, en cas de sorgir qualsevol inconvenient, els desenvolupadors seran els que poden donar-te la solució més ràpida. A més, en cas de no ser actualitzat el tema, aquest quedarà obsolet i no serà compatible amb les constants actualitzacions de WordPress.

La velocitat de càrrega

És veritat que el tema que tries per a la teua pàgina web és l’encarregat de proporcionar-li la imatge, el disseny que la distingirà i que farà més fàcil o no la seua navegació. Però també deus cuidar que facilite la càrrega ràpida de la web.

Recorda que els usuaris simplement abandonen la pàgina si noten que la seua càrrega és molt lenta. A més, la velocitat de càrrega és un factor que Google té en compte per al posicionament.

L’estructura responsive

Triar un tema que oferisca un disseny responsive és, actualment, una característica obligatòria per a tota pàgina web. Perquè és la forma que el portal web siga accessible per als usuaris que naveguen des de qualsevol dispositiu mòbil.

En utilitzar una estructura responsive podràs assegurar-te que la imatge i el disseny del lloc puga ser visualitzat sense cap alteració i que els usuaris naveguen i utilitzen cadascuna de les funcions del teu web.

Aquests són només alguns de els criteris principals que has de tindre present en el procés de com triar la plantilla de WordPress. Recorda que sempre has d’anteposar els usos que desitges donar-li a la teua pàgina i després seleccionar el tema i plantilles.

Clar, també pots sol·licitar ajuda professional per a la teua elecció. I sense importar el sistema de gestió de continguts que hages decidit utilitzar en la teua pàgina web, pots comptar Doowebs per al desenvolupament de plantilles completament personalitzades i ajustades al teu web i al teu projecte.