diseño web centrado en el usuario

En què consisteix el disseny web centrat en l’usuari

Al moment de dissenyar i crear una pàgina web, l’experiència d’usuari es converteix en un dels elements més importants per a garantir el seu èxit.

De fet, si aconsegueixes donar-li a l’usuari una experiència atractiva, senzilla i grata a l’hora que aquest es moga pel teu lloc web, les probabilitats que torne o es quede més temps es multipliquen exponencialment.

És ací on sorgeix la metodologia coneguda com a disseny web centrat en l’usuari, que prioritza els desitjos del consumidor per a optimitzar la seua experiència mentre navega per un lloc web.

El disseny web centrat en l’usuari

Abreujat moltes vegades com DCU, és una metodologia de treball caracteritzada per abordar i orientar tot el procés de disseny i desenvolupament web d’una pàgina web cap a l’usuari.

És un tipus d’enfocament implementat en el disseny web, on es treballa per i per a l’usuari, tenint molt en compte les seues necessitats, característiques, objectius i interessos.

El DCU és un procés iteratiu on els dissenyadors, en cada etapa del procés de disseny, se centren en els usuaris i les seues necessitats amb la finalitat de crear productes i llocs web de gran accessibilitat i usabilitat.

Etapes del disseny web centrat en l’usuari

Per a implementar correctament la metodologia del DCU és necessari involucrar als consumidors des del començament. 

Es busca conéixer com són, què és el que necessiten, per a quin propòsit usen el lloc, quina és la seua reacció davant el disseny, etc. Tot això s’estudia en les diverses etapes del DCU, que són les següents:

Planificació

L’etapa de planificació és la més important, perquè és on recaptem informació i dades dels requisits necessaris per a començar el desenvolupament del lloc.

En aquesta etapa es busca estudiar a l’audiència potencial per a reconéixer:

 • Les seues necessitats.
 • Els seus objectius.
 • Les seues característiques.
 • Les seues opinions.
 • Els seus desitjos.
 • Les seues experiències.

S’empren mètodes d’indagació per a la recol·lecció de dades, específicament:

 • Entrevistes.
 • Enquestes.
 • Qüestionaris.

Es requereix obtenir informació clara i precisa sobre el consumidor que puga ser analitzada, aconseguint, d’aquesta manera, crear una base sòlida per a la presa de decisions en les següents etapes del procés de disseny.

Disseny, prototipat i avaluació

En la fase del disseny s’estableix com es dissenyarà o redissenyar la pàgina web segons dos aspectes:

 • La informació recaptada en la fase de planificació.
 • Els possibles problemes d’usabilitat i accessibilitat descoberts en les fases del prototipat i avaluació.

En aquesta fase es realitza:

 • Modelatge de l’usuari. Es creen “arquetips” d’usuaris capaços de representar patrons de conducta, necessitats i objectius, amb la finalitat que el dissenyador conega per a qui dissenyarà i què esperar de l’usuari.
 • Disseny conceptual. S’especifica el sistema de navegació i organització del lloc web, és a dir, les connexions entre cada pàgina.
 • Disseny visual. Es desenvolupa l’aspecte visual de cadascuna de les pàgines del lloc, on es tenen en compte aspectes com el color, els contrastos o qualsevol element multimèdia.
 • Disseny de contingut. Es treballa l’aspecte de l’hipertext sempre intentat aconseguir un contingut coherent, atractiu i comunicacional. Per a aconseguir-ho, el DCU aplica pràctiques com:
  • Per cada paràgraf, una idea (evitant idees buides que no porten a res).
  • Sempre usar vocabulari que l’usuari comprenga.
  • Ser concís i precís amb la informació presentada.
  • Fer ús d’un to familiar i pròxim.

Després de tindre el disseny llest es prototipa per a avaluar la usabilitat del lloc web. En altres paraules, la fase de prototipat és on es creen models de prova de la interfície del lloc, que puguen avaluar-se.

D’altra banda, l’avaluació és la segona part més important del disseny web centrat en l’usuari i es pot realitzar per mètodes com:  

 • Avaluació heurística. La inspecció i avaluació és feta per un expert en usabilitat, que puntualitza qualsevol error o problemes de disseny existents.
 • Testatge amb usuaris. S’observa i analitza com un grup reduït d’usuaris utilitza la pàgina web, amb la finalitat de comprovar si hi ha problemes d’usabilitat.

Implementació i llançament

Finalment, el disseny s’aprova gràcies a l’usuari i comencen els últims retocs de treball. 

En aquesta etapa és important realitzar un control de qualitat per a supervisar i certificar que tot marxa i funciona com ha sigut planificat. Una vegada que es verifica, es procedeix a llançar el lloc web al mercat.

Cal destacar que les etapes de disseny, prototipat i avaluació són cícliques i, per això, cada xicotet detall sempre haurà d’avaluar-se. És millor detectar xicotets errors d’usabilitat que haver de redissenyar per no haver realitzat les avaluacions pertinents.

I tu? Desitges crear una pàgina web que aconseguisca brindar-li la millor experiència als teus usuaris? Podem, sens dubte, ajudar-te a assolir-ho. Contacta’ns en Doowebs si necessites assistència en el desenvolupament i disseny del teu web.